ویژگی های بیت الحفاظ

ترجمه لغات

یکی از عواملی که باعث می شود حافظین در آزمون های سازمان تبلیغات اسلامی موفق به کسب مدرک لیسانس قرآن شوند یادگیری ترجمه لغات قرآن می باشد. در کلاس های حفظ بیت الحفاظ ترجمه تمامی لغات قرآن قبل از حفظ بصورت تصویری در مانیتور نمایش داده می شود ، شرکت کنندگان در کلاس های بیت الحفاظ نیز کتابهای مخصوص یادگیری لغات قرآن را در اختیار دارند، در همین راستا جهت یادگیری هر چه بهتر ترجمه لغات و مفاهیم آیات، پس از پایان هر جزء امتحان های کتبی و شفاهی ترجمه لغات و مفاهیم آیات برگزار می شود.

تجوید،صوت و لحن

عامل مهم حُسن حفظ عالی یادگیری و بکارگیری تجوید و در ادامه یادگیری و بکارگیری صحیح الحان قرآن می باشد در کلاس های حفظ بیت الحفاظ قبل از حفظ نکات مهم تجوید هر آیه بیان می شود و طبق برنامه های از قبل تعیین شده الحان ترتیل نیز آموزش داده می شود، اینکار باعث می شود قرآن آموزان همزمان با حفظ ضمن یادگیری تجوید ، الحان ترتیل قرآن را نیز یاد بگیرند.

مفاهیم آیات

مهم ترین عاملی که باعث می شود ما با قرآن اُنس بیشتری پیدا کنیم دانستن مفاهیم آیات قرآن می باشد.در کلاس های حفظ قرآن بیت الحفاظ مفاهیم تمامی آیات قبل از حفظ بیان می شود. بیان مفاهیم آیات طبق تفسیر مشکات( استاد محمدعلی انصاری) تفسیر نسیم حیات(استادابوالفضل بهرام پور ) می باشد. البته سعی کرده ایم از تفاسیر اساتید دیگر نیز استفاده کنیم اما محوریت اصلی را بر مبنای تفاسیر ذکر شده گذاشته ایم.

وقف و ابتدا

معمولا افراد هنگام حفظ اولیه خود در موضوع بسیار مهم وقف و ابتدای آیات دقت زیادی ندارند و اکثرا با توجه به همان ترتیلی که گوش کرده اند وقف و ابتدا را در آیات یاد گرفته اند ، ما در کلاس های حفظ بیت الحفاظ قبل از حفظ هر آیه از قرآن، نکات مهم وقف و ابتدا را طبق کتب معتبر وقف و ابتدا در کلاس توضیح می دهیم ، اینکار باعث می شود حافظ از همان ابتدا تمامی آیات را با وقف و ابتدای صحیح حفظ کند.

بیت الحفاظ

تاریخچه مرکز

کلاس های حفظ قرآن بیت الحفاظ، سال۱۳۹۶با رویکرد 

حفظ تخصصی قرآن همراه با یادگیری مفاهیم و ترجمه آیات قرآن جهت

 شرکت در آزمون های سازمان تبلیغات اسلامی واخذ مدرک دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس حفظ قرآن  شروع به فعالیت نموده است.

طرح های در حال برگزاری بیت الحفاظ:

  • طرح حفظ برادران 
  • طرح حفظ خواهران 
  • طرح حفظ خواهران زیر ۱۵ سال
  • طرح حفظ سوره یس

در تمامی طرح ها، مفاهیم تمام آیات قبل از حفظ قرآن توسط استاد بیان می شود.

جایی برای همه ی افراد

مربیان مرکز بیت الحفاظ

logo

محمد جواد یوسفی

حافظ کل

مدیر و مربی موسسه

logo

زهرا نجفی

حافظ کل

جزو اساتید بیت الحفاظ

logo

صفیه رحیمیان

حافظ کل

جزو اساتید بیت الحفاظ