طرح حفظ خواهران

طرح جدید حفظ قرآن کریم خواهران ((مدت 1 سال)) شروع طرح همزمان با عیدسعیدغدیرخم

بِسم الله الرَحمنِ الرَحیِم طرح حفظ قرآن کریم خــواهـــران در مدت👇👇👇 یک سال شروع همزمان با عیـــــــــــدسعیـــــــــدغدیـــــــــــــرخــــــــــــــــم یکشنبه سوم تیرماه 1403 ۱-حفظ در کلاس ۲.آموزش

بیشتر بخوانید »